•  
  • Galerija

    • Ivan Tasovac - Ministar kulture i informisanja Republike Srbije
    • Ivan Tasovac - Ministar kulture i informisanja Republike Srbije
   •  
    • BITS AND PIECES – PREDSTAVLJANJE DOMAĆIH FILMOVA I PROJEKATA SVETSKIM DISTRIBUTERIMA I SALES KOMPANIJAMA
    • BITS AND PIECES – PREDSTAVLJANJE DOMAĆIH FILMOVA I PROJEKATA SVETSKIM DISTRIBUTERIMA I SALES KOMPANIJAMA
   •  
    • BITS AND PIECES – PREDSTAVLJANJE DOMAĆIH FILMOVA I PROJEKATA SVETSKIM DISTRIBUTERIMA I SALES KOMPANIJAMA
    • BITS AND PIECES – PREDSTAVLJANJE DOMAĆIH FILMOVA I PROJEKATA SVETSKIM DISTRIBUTERIMA I SALES KOMPANIJAMA
   •  
    • BITS AND PIECES – PREDSTAVLJANJE DOMAĆIH FILMOVA I PROJEKATA SVETSKIM DISTRIBUTERIMA I SALES KOMPANIJAMA
    • BITS AND PIECES – PREDSTAVLJANJE DOMAĆIH FILMOVA I PROJEKATA SVETSKIM DISTRIBUTERIMA I SALES KOMPANIJAMA
   •  
    • BITS AND PIECES – PREDSTAVLJANJE DOMAĆIH FILMOVA I PROJEKATA SVETSKIM DISTRIBUTERIMA I SALES KOMPANIJAMA
    • BITS AND PIECES – PREDSTAVLJANJE DOMAĆIH FILMOVA I PROJEKATA SVETSKIM DISTRIBUTERIMA I SALES KOMPANIJAMA
   •  
    • Ivan Tasovac - Ministar kulture i informisanja Republike Srbije
    • Ivan Tasovac - Ministar kulture i informisanja Republike Srbije
   •  
    • Vuk Ršumović, director i VDCEBEF- a Milan Lazović
    • Vuk Ršumović, director i VDCEBEF- a Milan Lazović
   •  
    • Ivan Aranđelović, moderator
    • Ivan Aranđelović, moderator
   •  
    • Jugoslav Pantelić, umetnički direktor FEST-a i Mladen Đorđević, selektor
    • Jugoslav Pantelić, umetnički direktor FEST-a i Mladen Đorđević, selektor
   •  
    • Ivan Tasovac i Vladimir Medinski
    • Ivan Tasovac i Vladimir Medinski
   •  
    • Ekipa filma "Bataljon"
    • Ekipa filma "Bataljon"
   •  
    • Vladimir Medinski, Ministar kulture Ruske Federacije
    • Vladimir Medinski, Ministar kulture Ruske Federacije
   •  
    • Vladimir Medinski, Ministar kulture Ruske Federacije
    • Vladimir Medinski, Ministar kulture Ruske Federacije
   •  
    • Ekipa filma "Bataljon"
    • Ekipa filma "Bataljon"
   •  
    • "Batalon" film crew
    • "Batalon" film crew
   •  
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
   •  
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
   •  
    • "Batalon" film crew
    • "Batalon" film crew
   •  
    • Ekipa filma "Bataljon"
    • Ekipa filma "Bataljon"
   •  
    • Ekipa filma "Bataljon"
    • Ekipa filma "Bataljon"
   •  
    • SWORD OF VENGEANCE Film crew
    • SWORD OF VENGEANCE Film crew
   •  
    • "Batalon" film crew
    • "Batalon" film crew
   •  
    • Ekipa filma "Bataljon"
    • Ekipa filma "Bataljon"
   •  
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
   •  
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
   •  
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
   •  
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
   •  
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
   •  
    • Žiri kritike FIPRESCI Srbija, nagrada Dinko Tucaković
    • Žiri kritike FIPRESCI Srbija, nagrada Dinko Tucaković
   •  
    • Žiri kritike FIPRESCI Srbija, nagrada Dinko Tucaković
    • Žiri kritike FIPRESCI Srbija, nagrada Dinko Tucaković
   •  
    • Studentski žiri, program Thrills & kills
    • Studentski žiri, program Thrills & kills
   •  
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
   •  
    • Žiri srpskog ogranka FIPRESCI
    • Žiri srpskog ogranka FIPRESCI
   •  
    • Žiri srpskog ogranka FIPRESCI
    • Žiri srpskog ogranka FIPRESCI
   •  
    • Studentski žiri, program Thrills & kills
    • Studentski žiri, program Thrills & kills
   •  
    • Žiri kritike FIPRESCI Srbija, nagrada Dinko Tucaković
    • Žiri kritike FIPRESCI Srbija, nagrada Dinko Tucaković
   •  
    • Žiri srpskog ogranka FIPRESCI
    • Žiri srpskog ogranka FIPRESCI
   •  
    • Žiri srpskog ogranka FIPRESCI
    • Žiri srpskog ogranka FIPRESCI
   •  
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
    • Ekipa filma SWORD OF VENGEANCE
   •  
    • Studentski žiri, program Thrills & kills
    • Studentski žiri, program Thrills & kills
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
    • Ceremonija svečanog zatvaranja 43. FEST-a i dodele nagrada najboljim filmovima
   •  
    • Poklanjanje u DKC-u
    • Poklanjanje u DKC-u
   •  
    • Poklanjanje u DKC-u
    • Poklanjanje u DKC-u
   •  
    • Poklanjanje u DKC-u
    • Poklanjanje u DKC-u
   •  
    • Poklanjanje u DKC-u
    • Poklanjanje u DKC-u
   •  
    • Poklanjanje u DKC-u
    • Poklanjanje u DKC-u
   •  
    • Poklanjanje u DKC-u
    • Poklanjanje u DKC-u
   •  
    • Poklanjanje u DKC-u
    • Poklanjanje u DKC-u
   •  
    • Poklanjanje u DKC-u
    • Poklanjanje u DKC-u
   •  
    • Statua "Beogradski pobednik"
    • Statua "Beogradski pobednik"
   •  
    • FEST Forward
    • FEST Forward
   •  
    • FEST Forward
    • FEST Forward
   •  
    • FEST Forward
    • FEST Forward
   •  
    • FEST Forward
    • FEST Forward
   •  
    • FEST Forward
    • FEST Forward
   •  
    • FEST Forward
    • FEST Forward
   •  
    • Ekipa FEST-a
    • Ekipa FEST-a
   •  
    • FEST Forward
    • FEST Forward
   •  
    • Red carpet
    • Red carpet
   •  
    • Red carpet
    • Red carpet
   •  
    • Red carpet
    • Red carpet
   •  
    • Red carpet
    • Red carpet
   •  
    • Red carpet
    • Red carpet
   •  
    • Red carpet
    • Red carpet
   •  
    • Red carpet
    • Red carpet
   •  
    • Red carpet
    • Red carpet
   •  
    • Red carpet
    • Red carpet
   •  
    • Crveni tepih
    • Crveni tepih
   •  
    • Crveni tepih
    • Crveni tepih
   •  
    • Crveni tepih
    • Crveni tepih
   •  
    • Crveni tepih
    • Crveni tepih
   •  
    • Crveni tepih
    • Crveni tepih
   •  
    • Crveni tepih
    • Crveni tepih
   •  
    • Crveni tepih
    • Crveni tepih
   •  
    • Crveni tepih
    • Crveni tepih
   •  
    • John Vincent Hurt na 43. FEST-u
    • John Vincent Hurt na 43. FEST-u
   •  
    • After party
    • After party
   •  
    • After party
    • After party
   •  
    • Til Klajnert, režiser filma "Samuraj"
    • Til Klajnert, režiser filma "Samuraj"
   •  
    • After party
    • After party
   •  
    • Til Klajnert, režiser filma "Samuraj"
    • Til Klajnert, režiser filma "Samuraj"
   •  
    • Vuk Ršumović, reditelj filma "Ničije dete"
    • Vuk Ršumović, reditelj filma "Ničije dete"
   •  
    • Emir Hadžihafizbegović, glumac iz filma "Takva su pravila"
    • Emir Hadžihafizbegović, glumac iz filma "Takva su pravila"
   •  
    • Ivan Jović, reditelj filma "Isceljenje"
    • Ivan Jović, reditelj filma "Isceljenje"
   •  
    • Tim Kroeger, režiser filma "Savet ptica".
    • Tim Kroeger, režiser filma "Savet ptica".
   •  
    • Ivan Jović, reditelj filma "Isceljenje"
    • Ivan Jović, reditelj filma "Isceljenje"
   •  
    • Tim Kroeger, režiser filma "Savet ptica"
    • Tim Kroeger, režiser filma "Savet ptica"
   •  
    • Srđan Koljević, scenarista filma "Branio sam Mladu Bosnu"
    • Srđan Koljević, scenarista filma "Branio sam Mladu Bosnu"
   •  
    • Denis Murić, glumac iz filma "Enklava"
    • Denis Murić, glumac iz filma "Enklava"
   •  
    • Vuk Ršumović, reditelj filma "Ničije dete"
    • Vuk Ršumović, reditelj filma "Ničije dete"
   •  
    • Til Klajnert, režiser filma "Samuraj"
    • Til Klajnert, režiser filma "Samuraj"
   •  
    • Dušan Milić, režiser filma "Travelator"
    • Dušan Milić, režiser filma "Travelator"
   •  
    • Denis Murić, glumac iz filma "Enklava"
    • Denis Murić, glumac iz filma "Enklava"
   •  
    • Dušan Milić, režiser filma "Travelator"
    • Dušan Milić, režiser filma "Travelator"
   •  
    • Srđan Koljević, scenarista filma "Branio sam Mladu Bosnu"
    • Srđan Koljević, scenarista filma "Branio sam Mladu Bosnu"
   •  
    • Ivan Ikić, reditelj filma "Varvari"
    • Ivan Ikić, reditelj filma "Varvari"
   •  
    • Konferencija za novinare
    • Konferencija za novinare
   •  
    • Ivan Jović, reditelj filma "Isceljenje"
    • Ivan Jović, reditelj filma "Isceljenje"
   •  
    • Dušan Milić, režiser filma "Travelator"
    • Dušan Milić, režiser filma "Travelator"
   •  
    • Ivan Ikić, reditelj filma "Varvari"
    • Ivan Ikić, reditelj filma "Varvari"
   •  
    • Ekipa filma "Isceljenje"
    • Ekipa filma "Isceljenje"
  •