•  
  • Industry Fest program „Fest Forward"

   FEST 2015 / Program / Industry program / Industry Fest program „Fest Forward"
   14. Februar 2015.
   43. FEST i Filmski centar Srbije pozivaju sve zainteresovane producente da se prijave na program „Work in Progress"

   43. FEST i Filmski centar Srbije ove godine pozivaju zainteresovane producente da od 6. do 8. marta učestvuju u Sava centru u programu „Work in Progress  koji je pokrenut u okviru Industry FEST programa „FEST Forward“. Cilj ovog programa je da pruži mogućnost producentima domaćih filmova (koji su u fazi postprodukcije ili su završeni u poslednjih 6 meseci) priliku za bolji plasman na svetsko tržište, kao i za lakše pronalaženje sredstava za završetak projekata. Program se bavi prezentacijom dugometražnih igranih domaćih filmova koji još uvek nemaju međunarodnog agenta prodaje. Projekti će u biti predstavljeni predstavnicima najznačajnijih world sales kompanija, direktorima fondova I urednicima regionalnih televizija koji će biti gosti festivala.

    

   Uslovi prijavljivanja za učešće u programu su da je film produciran od strane producentske kuće sa teritorije Republike Srbije, da je završen u poslednjih 6 meseci ili se nalazi u fazi post-produkcije, kao i da nema međunarodnog agenta prodaje.

    

   Rok za prijavu filma je sreda, 25. februar 2015. godine.  

                                                                                               

   Detaljnije o FEST forward Industry programu:

   Neretko se dešava da završeni domaći filmovi imaju problem da nađu sales agenta i tako obezbede festivalsko prikazivanje i komercijalnu distribuciju van granica naše zemlje. Ideja ovog programa je da pokrene rešavanje ovog problema tako što će edukovati producente kako da na pravi način pristupe sales agentima i održavanju kontakta sa njima. Jedan deo ovog programa sastojao bi se od predavanja i saveta od strane sales agenta namenjen producentima, rediteljima i studentima filmskih škola. Drugi deo programa sastojao bi se od prezentacije domaćih filmova koji su završeni u poslednjih 6 meseci i filmova u fazi postprodukcije koji još uvek nemaju world sales-a predstavnicima world sales kompanija koji bi bili gosti FEST-a. Ukoliko od strane sales agenata postoji interesovanje za neki film/projekat, bilo bi moguće prikazati im ceo film/materijal i organizovati sastanke jedan na jedan.

   Fokus ovogodišnjeg Industry programa je na analizi situacije i predlozima za unapređenje glavnih aspekata produkcije sa fokusom na nekoliko tematskih celina:

    

   1)      SUSRET REGIONALNIH FONDOVA

   2)      SUSRET REGIONALNIH TELEVIZIJA

   3)      PORESKA POLITIKA U AUDIOVIZUELNOJ DELATNOSTI I PORESKE OLAKŠICE SERVISNIM PRODUKCIJAMA U SRBIJI

   4)      PREDSTAVLJANJE DOMAĆIH FILMOVA I PROJEKATA VODEĆIM SVETSKIM DISTRIBUTERIMA I SALES KOMPANIJAMA

   5)      PREDAVANJE EAVE PROGRAM

    

   Gosti FEST-a biće direktori regionalnih fondova, direktori i urednici televizija u regionu, kao i predstavnici svetskih distributerskih kompanija.

  •